GEOSECMA FRAMTIDSSÄKRAR KOMMUNAL INFRASTRUKTUR

Ledande verksamhetssystem för modern dokumentation, förvaltning och analys av det digitala gaturummet och VA-verksamhet.

GEOSECMA FÖR DIGITAL OCH HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Modernt verksamhetssystem för effektiv plan- och bygglovsprocess där planbestämmelsedatabas och e-tjänster är viktiga delar för bättre medborgardialog.