NU SATSAR VI PÅ TVÅ KONFERENSER UNDER SAMMA TAK - VÄLJ SJÄLV: ArcGIS, GEOSECMA ELLER BÅDA!

Nu möts vi på Clarion Hotel & Congress Malmö Live, där vi arrangerar vår växande konferens! Och det är precis det vi gör, vi växer! Vi utökar vår konferens med en fristående konferens för dig som arbetar med ArcGIS - samlat under ett tak. Tillsammans med myndigheter och kunder presenterar vi trender och regelverk samt nyheter som påverkar just ditt verksamhetsområde. Anmäl dig nu för att säkra din plats!


ArcGIS-KONFERENS: PLATTFORMENS MÖJLIGHETER

ArcGIS-plattformen och tillhörande appar utvecklas i en rasande takt. Kom och låt dig inspireras av hur ArcGIS tillför värde för dig som arbetar inom kommunala verksamheter och VA-bolag. Vi tittar på vad som är på gång i t.ex. ArcGIS Pro, Collector, Workforce, Story Maps, ArcGIS Online, 3D och ArcGIS Enterprise. Vi presenterar smarta arbetsflöden för hur data kan hanteras, analyseras och spridas. Det gör vi både genom demos och intressanta kundtillämpningar. Programmet innehåller även tekniska presentationer med tips och rekommendationer kring bl.a. konfiguration, prestanda och realtidsdata. 


kt1

ArcGIS - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Grundläggande plattformspresentation - detta ingår 
 • Senaste nytt - på gång inom ArcGIS-apparna
 • Så kan ArcGIS Online användas
 • The Hub - Smarta städer
 • Vad innebär 3D och hur kan det skapa värde
 • Så används kartan för att kommunicera mer effektivt, t.ex. via ArcGIS Story Maps
 • Kommun berättar om erfarenheter att skapa medborgardialog genom kartberättelse
 • Internet of Things i realtid

ArcGIS - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • ArcGIS Pro, Collector, Navigator, Survey123, Drone2Map och Workforce - från planering till kommunikation
 • En framtidsspaning - vad döljer sig bakom "AR, VR och AI"?
 • Avancerad konfiguration i appar
 • Javascript - hur du bygger din första anpassade app
 • Kommun berättar om erfarenheter kring öppna data
 • Planmosaik tillsammans med 3D
 • Så används ArcGIS Proc och Insights for ArcGIS för att jobba med analyser och dela resultatet med andra
 • Kommun berättar om erfarenheter kring e-tjänster

GEOSECMA-KONFERENS: KART- OCH PLANFÖRSÖRJNING

Uppdatera dig på senaste nytt inom geodataområdet och hur det påverkar kart- och planförsörjning. Vi berättar om digitalisering, Får jag lov, Digitalt först, Svensk Geoprocess, plan- och bygglovsprocess, medborgardialog, BAL, översiktsplaner, från fältmätning till färdig karta och mycket mer. Vi visar nya GEOSECMA Fysisk planering, som genomgått den största ombyggnaden sedan den skapades. Lyssna på kundpresentationer, produktnytt och intressanta föreläsningar med t.ex. Boverket och Lantmäteriet.


FYSISK PLANERING - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Boverket berättar om ”Får jag lov”
 • Digitalisering av detaljplaner
 • Så underlättas översiktsplaneringen m.h.a. ArcGIS-plattformen
 • Analysera och kommuncera detaljplaner med webbens hjälp
 • Kombinera fysisk planering med annan verksamhetsdata för smarta analyser
 • Kommun berättar om erfarenheter av digital medborgardialog
 • Metria och GEOSECMA - därför är det en bra kombination

KARTA - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Svensk Geoprocess – utmaningar, mål och implementation
 • Kommun presenterar erfarenheter av arbetsflödet från mätning till färdig kartprodukt
 • Så fungerar arbetsflödet i GEOSECMA: från fält till färdig karta
 • Rekommendationer och tips kring mätning
 • Kom igång med BAL
 • Vägen framåt – vad händer i BAL?
 • Tips och trix i GEOSECMA Karta

GEOSECMA-KONFERENS: KOMMUNALTEKNIK

Inom kommunalteknik ryms VA-verksamhet, gatu- och vägnät, lokala trafikföreskrifter, belysning, vägmärken, grävtillstånd, grönstruktur, lekplatsbesiktning och trädinventering. Strategisk planering, drift och underhåll samt mobilt arbete är gemensamma områden som förekommer i alla delar inom kommunalteknik. Du får ta del produktnyheter inom området, kundpresentationer och givande föreläsningar med myndigheter. Dessutom visar vi hur du använder Operations Dashboard for ArcGIS och Collector for ArcGIS i din verksamhet. 


VA - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Svenskt Vattens utvecklingsprojekt - förslag till ny standard inom driftstörningsdata till VA-databaser
 • Förnyelseutredning enligt Svenskt Vattens rekommendationer
 • Kommun berättar om hur de jobbar med drift och underhåll
 • Tips och trix för effektivare arbetsprocesser
 • Webbapplikationer anpassade för VA-verksamhetens behov
 • GEOSECMA Ledning VA för nybörjare
 • Så lyckas du i dialogen med din IT-organisation för att komma igång mobilt eller hitta lösningen på IT-relaterade problem

GRÖNSTRUKTUR - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Långsiktig underhållsplanering för kostnadseffektiv skötsel – så gör du
 • Lekplatsbesiktning – från datainsamling till analys och informationsspridning
 • Trädinventering – från konfiguration till analys och trädvårdsplaner
 • Sveriges Lantbruksuniversitet berättar om varför trädinventeringar är viktigt för hela samhället
 • Trädets påverkan på stadsrummet
 • Så skapas en dashboard och aktuell lägesbild för verksamhetsdata inom park och grönstruktur 

GATURUMMET - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Så skapas det digitala gaturummet
 • Transportstyrelsen berättar om nyheter gällande lokala trafikföreskrifter
 • Trafikverket informerar om nyheter i NVDB
 • Så kan resultatet från trafikmätningar användas
 • Grävtillstånd, TA-plan och markupplåtelse  

GATURUMMET - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • Tjänstebaserat datautbyte mellan NVDB och GEOSECMA
 • Inventera gatuobjekt med Mapillary
 • Planera slamsugning och få kontroll över dagvattenbrunnar
 • Kommun berättar om erfarenheter kring digitalt gaturum
 • Underhållsutredning på gatu- och GC-vägnät

kp2

GEOSECMA-KONFERENS: GIS-SAMORDNING OCH IT

Med GEOSECMA for ArcGIS får GIS-samordnaren möjlighet att samla och analysera verksamhetsspecifik information. Vi visar exempel på hur kommuner kan dra nytta av hela den kommungeografiska samarbetsplattformen. Vi går igenom t.ex. öppna geodata, strategier för datahantering, direktåtkomsttjänster, systemförvaltning, administration av GEOSECMA samt fördelarna med att använda sig av testmiljöer. Dessutom berättar kommuner om hur de jobbar med GIS-samordning.


GIS OCH IT - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • GEOSECMA Administration - från grundläggande till avancerat
 • Fastighetsinformation i GEOSECMA
 • Rekommendationer kring mobilitet, VPN och ArcGIS Online
 • Staging- och testmiljö

GIS OCH IT - EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR 

 • GIS-samordning, strategi för datahantering och hög service
 • Kommuns erfarenheter kring hantering av grunddata
 • Systemförvaltning
 • Lantmäteriets direktåtkomsttjänster – nyheter och stöd i GEOSECMA

MÖT SUPPORTEN

Vår supportpersonal finns tillgänglig under hela användarkonferensen. Dessutom kommer de att hålla intressanta föreläsningar i ordinarie konferensprogram, exempelvis genomgång av supporttips. De kommer även berätta om hur de tar om hand om dina supportärenden. De bistår gärna med goda råd och finns på plats för att hjälpa dig att lösa användarfrågor. Men de är precis lika glada om du bara kommer förbi och säger hej!

headset, support

HOTELL

Du bokar och betalar själv eventuell övernattning på valfritt hotell. Vi rekommenderar Clarion Hotel & Congress MALMÖ LIVE, där konferensen hålls och där vi har ett antal rum reserverade för oss med avtalad rabatt. Bokning görs via mejl till book@clarionlive.se. Uppge vilka nätter som logi önskas, därefter bekräftas din bokning via mejl av hotellet. Glöm inte att uppge bokningskod: 2107GR016996. VIKTIGT - Begränsat antal rum! Boka snarast logi för att säkerställa hotellrum där vi konfererar!! Det är möjligt att kostnadsfritt avbeställa bokat rum ända fram till dagen innan bokat datum. Först till kvarn ...

GEOSECMA ANVÄNDARFÖRENING

Användarföreningens representanter finns på plats under hela konferensen. Under konferensen hålls årsmöte och du anmäler ditt deltagande direkt till mejladressen info@geosecma-anvandarforening.se. För de som anländer kvällen innan konferensen anordnar Användarföreningen studiebesök. För mer information och anmälan till kvällsaktivitet - håll utkik på föreningens hemsida.


fest, middag, ArcGIS och GEOSECMA Konferens, 2018

FESTKVÄLL

 På kvällen den 7 februari samlas vi som vanligt till trevligt mingel och middag med underhållning. För den som vill ta en svängom så erbjuds även möjlighet till dans.


JA, JAG VILL DELTA

Konferensen startar kl. 9.30 den 7 februari med gemensam inledning, men ni är välkomna till registrering och fika redan från kl. 8.30. Konferensen avslutas vid 15-tiden den 8 februari. Kostnad för deltagande under hela konferensen är 5500 kr. Anmäl ditt deltagande här.

ArcGIS & GEOSECMA konferens - anmälan

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.