Miljöpolicy

På S-GROUP tar vi vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling för samhället och hela planeten på stort allvar. Alla anställda på S-GROUP agerar för att förebygga och minimera negativ inverkan på miljön genom att:

  • Medverka i utbildningsinsatser och föra en levande dialog om miljöfrågor, med syfte att undvika negativ påverkan på miljön och för att bevara naturens resurser.
  • Öka användandet av förnyelsebar energi genom att byta till gröna alternativ.
  • Utföra hållbara insatser med fokus på miljön som gör att vårt fotavtryck blir allt grönare samt ger oss en ledande position inom vår bransch.
  • I externa aktiviteter och i dialog med kunder uppmärksamma frågor som rör hållbarhet, och erbjuda oss att hjälpa de externa parterna att minska sin egen negativa miljöpåverkan.
  • Följa lagar och uppfylla krav på de marknader vi är aktiva.

Dessa målsättningar utvärderas och nya fastställs varje år, för att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi är som koncern miljöcertifierade enligt ISO 14001.

ISO14001 SGROUP Solutions

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.