Publicerad 2015-12-03

Sverige står redo för 173 000 nya bostäder

I alla fall om man räknar till potentiella bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner bland 54 av Sveriges tillväxtkommuner. Det visar en enkät undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Men det finns fortfarande hinder som bromsar upp byggandet enligt SKLS enkät. - I många kommuner ses de finansiella reglerna som ett avgörande hinder för byggandet. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka. Där är den så kallade flyttskatten ett hinder, säger Johan Persson, ordförande i SKL:s samhällsbyggnadsberedning på SKLs hemsida. SKL:s enkätstudie visar också att statens hantering av riksintressen ofta fördröjer planeringen av bostäder, och därmed även byggstarten. 43 kommuner uppger att de har pågående planarbeten för 14 600 bostäder som ligger still i väntan på att länsstyrelsens bedömning. 

Infrastrukturen behövs

Ytterligare en faktor som enligt enkäten försenar byggen är bristen på infrastruktur. Enligt SKL är det viktigt att nödvändig infrastruktur samordnas med byggstarten av de planerade bostäderna. 

En kommungeografisk samarbetsplattform ger fördelar

GEOSECMA for ArcGIS ger möjligheten att med det geografiska läget och kartan som gemensamma nämnare knyta samman kunskapsområden i den kommunala världen till det vi kallar en Kommungeografisk Samarbetsplattform. Det kan liknas vid ett intranät där all information som rör kommunens verksamhet samlas. Läs mer om kommungeografisk samarbetsplattform här


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.