Publicerad 2020-09-24

Consultant Services får förstärkning inom både det digitala gaturummet och park och grönyta

Nu vill vi välkomna två fräscha tillskott till Consultant Services! Lisa Sjöberg är vår nya verksamhetskonsult inom Park och grönyta och Adam Nilsson kommer in som verksamhetskonsult för att jobba med det digitala gaturummet. Dessa båda konsulter kommer att genomföra utbildningar, projektstöd och tekniskt köpstöd inom ramen för sina respektive specialistområde och dessutom bidra med sin kompetens till utvecklingen av våra GEOSECMA-produkter. Båda är intresserade av att lära sig mer om GIS och hur de kan använda sig av de kunskaperna på ett optimalt sätt inom sina respektive områden.

– Lisa och Adam kommer tillsammans tillföra både framåtanda, nytänkande och energi inom Consultant Services. Med deras samlade kompetens och driv kommer vi att kunna växla upp inom både det digitala gaturummet och park och grönyta, vilket därmed stärker vår leveransförmåga och vår position, säger Hans-Göran Wilhelmsson, VD för S-GROUP Solutions.


Lisa Sjöberg

I Uppsala har Lisa Sjöberg både vuxit upp och utbildat sig till landskapsarkitekt, en utbildning som handlar om planering och utformning av den yttre miljön sett ifrån människans behov och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Under utbildningen vaknade en nyfikenhet på att jobba utifrån större perspektiv, att få väga alla olika aspekter mot varandra och att få alla olika intressen att mötas.


Vad motiverar dig i din roll som verksamhetskonsult inom park och grönyta?

Stadsplanering känner jag en extra stark dragning till därför att det finns en spännande komplexitet i det med många olika lager att ta hänsyn till. I egenskap av landskapsarkitekt vill jag främja grönstrukturen i staden eftersom grönytor i en stad är viktigt av många olika anledningar. Medborgarna mår bra av närheten till park och grönytor och det är också till gagn för stadsplaneringen genom ekosystemtjänster, dvs att träd renar luften eller att regnvatten blir lättare att hantera ju mer grönytor vi har i staden. 

Vad kommer du att bidra med?

Jag tar med mig perspektivet att sätta natur och människa i det främsta rummet i stadsplaneringen och jag vill hjälpa kunderna att effektivisera sitt eget arbete och sin verksamhet så att de kan jobba hållbart. Och som nyutexaminerad kommer jag in med ett öppet sinne.Adam Nilsson

Adam kommer ursprungligen från Vimmerby i Småland och har en fil.kand i samhällsplanering från Örebro Universitet. Han har studerat samhällsplanering som utbytesstudent på St Thomas University i Kanada. Under utbildningen fick han upp ögonen för att se på utvecklingsprojekt utifrån olika perspektiv med hänsyn tagen till mångas intressen.

Vad kommer du att fokusera på i din roll som verksamhetskonsult inom det digitala gaturummet?

Min första uppgift kommer vara att jobba i mitt team med leveransen av vår nya trafikmodul. Jag kommer även att bidra inom utbildning och projektstöd med syfte att stötta och vägleda nya kunder och hjälpa dem att komma igång. Framöver kommer jag involveras allt mer i annat som tillhör det digitala gaturummet, bland annat GEOSECMA Gata och LVDB, ruttplanering, belysning och vägmärken.

Vad är din vision kring kunderna du kommer att arbeta med?

Jag vill värna om dessa olika intressen och få fram en helhet utifrån ett övergripande synsätt, ett där man har tagit hänsyn till alla parters utmaningar och behov. I längden tror jag att förutsägbarhet och transparens bidrar till ett mer dynamiskt näringsliv och nöjdare medborgare. I slutänden gör det vårt samhälle bättre och mer välplanerat.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.