Publicerad 2015-11-19

Nu byter ArcCadastre namn till GEOSECMA Lantmäteri

ArcCadastre stödjer vissa arbetsprocesser som är vitala i dPBL-processen. Det övriga verksamhetsstödet för dPBL-processen finns redan i GEOSECMA-familjens programmoduler. Efter kundönskemål väljer vi därför att harmonisera och samtidigt effektivisera vår produktkommunikation under namnet GEOSECMA, som är starkt förknippat med framtidssäkrade och marknadsledande kommunaltekniska lösningar på ArcGIS. Namnbytet är den enda förändringen som berör produkten och träder ikraft den 1 december 2015 men kommer att synliggöras i programvaran i samband med första release 2016.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.