Publicerad 2019-04-29

5 skäl att gå från LINA till BAL

GEOSECMA Karta och dess BAL-funktionalitet möjliggör att leverera information om byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriets grunddatasystem enligt myndighetens lösning för tjänstebaserad uppdatering av BAL (byggnader, adresser, lägenheter). Dessutom har GEOSECMA stöd för att hämta Lantmäteriets så kallade ”Brist-information”. Därmed  förenklas arbetsprocessen vid ajourhållning av BAL-information tack vare att all information är tillgänglig i ett och samma gränssnitt. Vid redigering så ser man direkt om det finns bristinformation registrerad på objektet och denna kan då uppdateras omedelbart.

Här sammanfattas fem fördelar med att gå från LINA till BAL.

flygbild över stad

1. Allt via ett system

Lantmäteriets grunddata med såväl registrering som ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation kan uppdateras direkt från GEOSECMA for ArcGIS istället för att gå via LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation) och ordinarie geometrileveranser (ABT).

2. Omedelbar uppdatering

Uppdatering av objekten slår igenom omedelbart, eftersom GEOSECMA kommunicerar med Lantmäteriets grunddatasystem och därmed kan samverka kring en gemensam datamängd.

3. Undvik dubbelarbete

Dubbelarbete försvinner då kommunen slipper att gå in i ett separat system för att registrera uppgifter - allt kan hanteras via GEOSECMA:s gränssnitt.

4. Aktuella data

Kommunen får senast gällande information om byggnader, adresser och lägenheter då geometrier kan uppdateras direkt istället för att skickas som fil. Dessutom får kommunen mer tillförlitlig hushålls- och bostadsstatistik.

5. Snabbare återkoppling

Den effektivare uppdateringen av Lantmäteriets interna system kommer även kommunerna till godo genom att man snabbare får tillbaka aktuell information såsom t.ex. Fastighetskartan. 

Läs mer om GEOSECMA Karta och dess BAL-funktionalitet


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.