Publicerad 2017-05-08

Digitalt cykelnät

I den nationella vägdatabasen (NVDB) ingår både cykelnät och vägnät som obligatoriska delar medan gångnät fortfarande är frivilligt att lägga in. I många kommuner pågår just nu ett intensivt arbete med att mäta in och rapportera cykelnätet. I dagsläget finns kommunalt och enskilt cykelnät lagrat i NVDB med en sammanlagd längd på ca 17600 km. 

Trafikverket tips om gång- och cykelnät

Visste du att Trafikverket har tagit fram ett utbildningspaket kring detta ämne, som är fritt tillgängligt på deras hemsida? I materialet beskrivs bl.a. vilka företeelser som kan förekomma på gång- och cykelnätet och hur näten ska redigeras för att inte förstöra historiken.

Enklare arbetsflöden med GEOSECMA

Med GEOSECMAs moduler för gaturummet finns stöd för att såväl utbyta cykelnätsdata med NVDB som att ajourhålla informationen. Via GEOSECMA LVDB görs en så kallad inkrementell automatisk import av NVDB-data. Det innebär att valda områden kan importeras och att endast förändringar jämfört med senaste import hämtas hem. Förutom kortare importtid uppnås också smidigare ajourhållning av nätet. Och i GEOSECMA Gata finns stöd för att läsa in beläggningsunderhållsdata separat för gatu- eller cykelnät, vilket ger bra underlag inför skötseln av kommunens cykelvägar.

Läs mer:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.