Publicerad 2016-02-08

Avloppen i Gävle avslöjade ökat kokainanvändande


En gemensam lägesbild möjliggör samverkan mellan Socialförvaltningen på Gävle kommun och VA-bolaget Gästrike Vatten. Ett samarbete som innebär att man lyckats kartlägga vilka droger som förekommer i staden genom prover på avloppsvattnet.  Arbetet har gett VA-bolaget en bättre koll på vad som faktiskt kommer både in och ut ur reningsverken i form av droger. Och socialförvaltningen kan nu stå bättre rustad i sitt arbete mot droger. 

I mars 2015 upptäckte Gävle kommun att en drog som sällan förekommit tidigare i staden nu plötsligt hade ökat. Testerna togs för säkerhetsskull om men faktum kvarstod, det fanns mycket högre halter av kokain i avloppssystemet än normalt. Socialförvaltningen kontaktade då polisen som anat att det var så, då mer kokain beslagtagits. Men med proverna från avloppsystemet blev polisens teorier bekräftade. 

- Detta ger oss en möjlighet att stå rustade på ett annat sätt. Men framförallt så får vi bättre kunskap av vilka droger som är i omlopp i staden, berättar Johnny Gustafsson från Socialförvaltningen i Gävle kommun.

Sedan 2013 har socialförvaltningen på Gävle kommun tillsammans med Gästrike Vatten arbetat med att kartlägga vilka narkotiska preparat som används i staden. Detta genom att ta prover i avloppssystemet. Ett viktigt hjälpmedel i kartläggningen av droganvändandet. Något som Johnny Gustafsson berättade om på GEOSECMA Användarkonferens 2016. Se filmen där Johnny berättar mer om deras arbete.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.