Publicerad 2017-05-10

Vi arbetar vidare inom "Får jag lov".

Syftet med ”Får jag lov” är att utveckla de digitala tjänster som Sveriges kommuner behöver för att hantera hela lov- och byggprocessen digitalt, samt utvärdera hur mycket som går att automatisera. Visionen är att uppnå en transparent tillståndsprocess där den sökande hela tiden kan följa sitt ärende under resans gång, men inkluderar även att förenkla det initiala ansökningsförfarandet. Den initiala förstudien avslutades i augusti 2016, och projektet har nu fått stöd från VINNOVA att utveckla digitala tjänster under 2017-2018. Arbetet med att utveckla de digitala tjänsterna har resulterat i sex stycken olika arbetsgrupper, där vi på S-GROUP Solutions är delaktiga i tre av strömmarna; Idé, karta och digitala tjänster.

  1. Idé
  2. Ärendehantering bygglov
  3. Ärendehantering byggfas
  4. Arkiv
  5. Karta
  6. Digitala tjänster

Idégruppens uppgift är att plocka fram en övergripande kravspecifikation för de digitala tjänsterna. Men gruppen har även som mål att etablera två testmiljöer som de olika lösningarna kan utvecklas på. Dessa utvecklingsmiljöer kommer att drivas av Höganäs och Halmstad kommun initialt. Grupperna Karta och Digitala tjänsters huvudsakliga uppgift är att agera som leverantörer/producenter mot den kravställning som finns i projektet och ta fram de digitala tjänster som hela projektet syftar till.

Vi på S-GROUP Solutions har under flera år drivit frågan kring digitalisering av planbestämmelser, så det är spännande att vi nu går in i en fas, där vi tillsammans i branschen, får börja utveckla de digitala tjänster som kommer att ligga till grund för framtiden.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.