Publicerad 2017-08-29

Flen investerar i GEOSECMA

När Flen kommun upphandlade ett nytt modernt GIS-system, inklusive grundmoduler så som Befolkning, Fastighet och LVDB, för att möjliggöra en kommungeografisk sammarbetsplattform föll valet på GEOSECMA for ArcGIS. Genom att samla all information på samma ställe, och lagra den enligt en gemensam standard, stärks säkerheten i all informationshantering. Samtidigt ökar möjligheten till samverkan. Samspelet mellan avdelningar och förvaltningar effektiviseras automatiskt när alla medarbetare har tillgång till samma information, och när allt från stora interna databaser till enskilda programvaror och appar talar samma språk.

Genom GEOSECMA-modulerna Trafik, Gata, Belysning, Belysningsdata och Grävtillstånd får Flen ett ledande verksamhetssystem för modern dokumentation, förvaltning och analys av det digitala gaturummet. Dessutom har man valt att investera i GEOSECMA Park och grönyta för sin hantering av grön infrastruktur.

Läs mer om:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.