Publicerad 2015-11-17

Exploatörer missnöjda med handläggningstiden för bygglov

2/3 av landets kommuner får dåliga betyg av företag som söker bygglov för exempelvis nyetablering. Det är framförallt långa handläggningstider som drar ner betyget. Det här visar en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL som presenteras i rapporten Öppna jämförelse Företagsklimat 2015 – en servicemätning av kommunerna myndighetsutövning.

Digital tillgänglighet viktig i bygglovhanteringen

Det är framförallt dem större kommunerna som får sämre betyg i undersökningen. En förklaring till det här är enligt rapporten att det är ett högre tryck på etableringsförfrågan i större kommuner. Digital tillgänglighet är en annan faktor som avgör betygsättningen, att kunna sköta bygglovsärendet digitalt är viktigt för företagen. 

Undersökningen visar också att de tillfrågade företagen tycker det är viktigt att kommunerna prioriterar bygglovshanteringen i sitt förbättringsarbete.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.