Publicerad 2018-08-16

Boverket får föreskriftsrätt för standarder inom detaljplanering

Det händer mycket inom samhällsbyggnadsområdet och det får särskilt stora effekter för detaljplanering där standardiseringen nu ökar. Från och med den 1 juli 2018 trädde ett regeringsbeslut (N2017 /07 543/PBB) i kraft som medför att plan- och bygglagen förändras. Det i sin tur ger Boverket rätt att meddela föreskrifter om standarder för detaljplaner och planbeskrivningar. Med andra ord så är standarder inte längre bara rekommendationer utan föreskrifter som kommunen måste följa.

I GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP1, som släpps i september, har vi implementerat stöd för Boverkets nya Planbestämmelsekatalog, som är den katalog som Boverkets föreskriftsrätt baseras på. Kommuner som använder GEOSECMA Fysisk planering har alltså redan ett inbyggt stöd för att följa gällande standarder. Med standarder följer enhetliga format, gemensamma definitioner, standardiserat datautbyte och möjligheten att samverka kring geodata. Standarder är helt enkelt nyckeln till framgång i en digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.