Publicerad 0001-01-01

Ny version GEOSECMA Lantmäteri (f.d. ArcCadastre)

Det finns nu en ny version tillgänglig av GEOSECMA Lantmäteri - 10.2.2 SP1. Uppdateringserbjudande , med information om hur beställning går till, har skickats till våra kontaktpersoner hos aktuella kunder.

Innehåll i release

Versionen innebär plattformsbyte till ArcGIS 10.2.2 samt ett antal förbättringar och rättningar. Ladda ned release notes för en fullständig beskrivning av innehållet i denna version.

Myndighetsdriven utveckling av fastighetsbildning

Nyutveckling av GEOSECMA Lantmäteri sker inom fastighetsbildning och i enlighet med Lantmäteriets behov. Dessa nyheter kommer även KLM-kommuner till godo via Lantmäteriets så kallade Geometristöd.

Kommunala kartbehov tillgodoses i GEOSECMA Karta

Det kommunala stödet för kartverksamhet vidareutvecklas istället inom ramen för GEOSECMA Karta. Drygt 3/4 av våra kommunkunder, som tidigare använde ArcCadastre för sin karthantering, har valt att ta steget till GEOSECMA Karta.

GEOSECMA Karta stödjer exempelvis tjänstebaserat datautbyte (BAL) mellan kommun och Lantmäteriet. Nyligen kompletterades modulens BAL-funktionalitet med stöd för adresser. En annan nyhet är utökat stöd för sammansatta byggnader enligt Lantmäteriets rekommendation. Detta är även helt i linje med den nya informationsmodell som tagits fram för Byggnader inom Svensk Geoprocess.

Läs mer om GEOSECMA Karta


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.