Publicerad 2017-02-16

GIS på agendan

GIS-samordning och kommungeografisk samarbetsplattform var ett av våra fokusområden under årets GEOSECMA-konferens i Malmö den 7-8 februari. Deltagarna kunde bl.a. lyssna till presentationer om analyser som kan göras genom att kombinera fastighetsinformation med verksamhetsdata eller hur kommunens olika verksamheter kan dra nytta av kommungeografisk samarbetsplattform. Uppsala kommun medverkade och berättade om sin upphandling av ny GIS-plattform där valet föll på ArcGIS som teknisk plattform och GEOSECMA som verksamhetssystem. 

Ett uppskattat pass handlade om staging-miljö och hur det fungerar i praktiken. Ett annat pass som lockade många åhörare var Norra Bohusläns kommuner, som delade med sig av sina erfarenheter av att samverka kring GIS-frågor i flera kommuner.

Vi ställde frågan till våra besökare vad de uppskattade mest med att delta på konferensen. Nedan är några exempel på uttalanden från våra kunder som deltog: 

  • Tillgängligheten och att få möjlighet till att träffa mycket folk och få utbyte av tankar och erfarenheter.
  • Information angående GIS-samordning mellan flera kommuner.
  • Kommungeografisk samarbetsplattform. Digitalisering av detaljplaner. Svensk Geoprocess.
  • Träffa andra i branschen, få inspiration till att fortsätta utveckla på hemmaplan.
  • Att det inte var bara för nybörjare utan kändes som det fanns lite variation för dom som var med ett tag.
  • Bra programpunkter och nyheter.
  • Gis-samordnarens alla delar, nyheter, modeller för dPBL och översiktsplanering.
  • Jag gillade att höra andra kommuners arbete.
  • GIS-samordning, GIS och skola, nya lager utifrån fastighetsytor.
  • Bra att kunna möta supporten och prata om problem.

Läs mer om hur GEOSECMA stödjer kart- och planförsörjning

Läs mer om hur GEOSECMA stödjer kommunalteknik 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.