Publicerad 2017-03-07

Fysisk planering på agendan

Fysisk planering var ett av våra fokusområden under årets GEOSECMA-konferens i Malmö den 7-8 februari. Deltagarna kunde bl.a. lyssna till presentationer om digitalisering av detaljplaner och hur digitaliserade planbestämmelser kan användas för olika analyser. Boverket berättade om myndighetens nya Planbestämmelsekataloger och informerade deltagarna om sina rekommendationer för hur kommuner bör tillämpa de nya katalogerna.  

Översiktsplanering var ett annat uppskattat område, som lockade många deltagare. Boverket presenterade sin nya Översiktsplaneringsmodell och vi informerade om GEOSECMAs nya databasmodell för översiktsplanering. SGI (Statens Geotekniska Institut) medverkade och berättade om hur Geokalkyl kan användas för planering av bebyggelse i tidiga skeden, t.ex. för att identifiera var stora kostnader avseende grundförstärkning och masshantering (schakt/fyll) uppkommer.

Vi ställde frågan till våra besökare vad de uppskattade mest med att delta på konferensen. Nedan är några exempel på uttalanden från våra kunder som deltog på passen kring fysisk planering: 

  • Se vad man har för möjligheter genom att införskaffa ArcGIS Online. 
  • Samverkan mellan kommuner. 
  • Utbudet på föreläsningar kopplade till digitalisering och digital hantering av detaljplaner 
  • Hur andra kommuner tar sig an digitalisering 
  • Boverkets nya planbestämmelsekatalog 
  • Träffa andra i branschen, få inspiration till att fortsätta utveckla på hemmaplan
  • Nyheter inom översiktsplanering

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.