Publicerad 2017-02-20

Gaturummet i fokus

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett innehållsrikt program för de som arbetar med gaturummets olika delar. Det var glädjande att se så många kunder på plats då vi visade hur GEOSECMA stödjer en sammanhängande helhetslösning för vägnät, grävtillstånd, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken och beläggningshantering. 

Produktdemostrationer

Vi visade vår nya modul GEOSECMA Grävtillstånd och hur arbetsprocesser för grävtillstånd, TA-plan och markupplåtelse hanteras. Underhållsutredning, gatans restliv, planering och budgetering av gatuunderhåll var tillsammans med underhåll av gaturummets belysnings- och vägmärkesobjekt andra områden som lockade många åhörare. 

Myndigheter på plats

Transportstyrelsen berättade om Strada och hur informationen kan användas för att stödja kommunens trafiksäkerhetsarbete. Trafikverket talade om vikten av att den digitala informationen och trafikföreskrifterna längs vägnätet överensstämmer. Trafikverket presenterade även TRAST (Trafik för en attraktiv stad) och hur den kan fungera som vägledning för kommunens trafikstrategi. 

Feedback från deltagarna

Vi ställde frågan till våra besökare vad de uppskattade mest med att delta på konferensen. Nedan är några exempel på uttalanden från våra deltagare på gaturumspassen: 

  • Trafik och nyheter från Trafikverket
  • Intressanta föreläsningar blandat med nätverkande med andra deltagare
  • Presentationerna om LVDB och NVDB
  • Att lära sig mer om GEOSECMA
  • Att det inte bara var för nybörjare utan att det fanns variation även för oss som varit med ett tag
  • Jag håller mig uppdaterad inom området
  • Digitaliseringen är viktig
  • Att träffa andra som jobbar med programmen och få deras input

Mer information

Läs mer om GEOSECMAs moduler för gaturummet:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.