Publicerad 2015-11-19

Geodatasamverkan växer, allt fler kommuner går med


Allt fler kommuner väljer att gå med i Geodatasamverkan, idag är 209 kommuner medlemmar, det berättade Lantmäteriet på de kommunala lantmäteridagarna i Stockholm som gick av stapeln 18-19 november. 

Geodatasamverkan syftar till att bygga en nationell infrastruktur för geodata för att på så vis göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta och använda sig av geodata. Data som kommer till användning även i GEOSECMA. Tillexempel i GEOSESCMA Ledning VA kan data från nationella geodatasamverkan användas för att göra analyser rörande avrinningsytor för att förhindra översvämning. 

Läs mer om Geodatasamverkan på lantmäteriets hemsida.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.