Publicerad 2016-03-02

Stora förväntningar på nytt programvarustöd

S-GROUP Solutions utvecklar ett nytt programvarustöd för hantering av grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner. Det nya stödet kommer att vara helt webbaserat och fungera även i surfplattan. Det innebär att ledningsägaren, entreprenören eller privatpersonen enkelt kan fylla i sin ansökan via webben och kontinuerligt följa sitt aktuella ärende. 

För den kommunala handläggaren medför modulen ett sammanhängande stöd för hela arbetsflödet - från hantering av tillstånd till uppföljning av arbetet, återställning och fakturering.

- Det här behövs verkligen. Idag tar det väldigt lång tid, det är många moment och mycket dubbelarbete. Allt ifrån att rita om kartor till att ha informationen på flera ställen, både i kartan och i Excel o.s.v., berättar Andréas Hall, Helsingborgs stad, som är med i referensgruppen. 

Referensgruppsmedverkan

Nyligen anordnades det andra referensgruppsmötet, där flera av Sveriges topp-kommuner ingår. Deltagande kommunrepresentanter fick då se en första prototyp av det webbaserade stödet för ansökningsförfarandet. 

- Det såg lovande ut. Just helheten är bra. Vi har 900 ansökningar om grävtillstånd per år. Jag har hand om grävtillstånden. En kollega tar hand om trafikanordningsplanerna som tillkommer i anslutning till ett grävtillstånd, och sen ytterligare två kollegor som hanterar markupplåtelse. Med ett stöd som hanterar hela processen kommer det att bli enklare för oss att arbeta tillsammans, men också att gå in för varandra, så det inte blir stopp i processen, förklarar Andréas Hall.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.