Publicerad 2017-09-20

Senaste nytt från "Får jag lov?"

Under augusti samlades ett antal representanter från ”Får jag lov?”, däribland Boverket, S-GROUP Solutions, kommuner och andra systemleverantörer, i Höganäs för ett ”hackathon”, med syfte att testa olika idéer. Arbetet resulterade i flera konkreta användarflöden och dokumenterade processer, samt för varje process nedbrutet vilken data som behövs.

En grundläggande del av projektet syftar till att arbeta fram en standard för hur man utbyter information mellan olika system t.ex. ärendehanteringssystem och geografiska verksamhetssystem. Därför är det viktigt att identifiera den data som behövs i varje steg. Det är nu vi sätter förutsättningarna för att snabba upp bygglovshanteringen och säkra kvaliteten i framtida e-tjänster.

Arbetet fortsätter med ytterligare informationskartläggning, samt att sätta upp testbäddar för att provskjuta de användarflöden och processer vi kom fram till i Höganäs. Konkret handla det om att söka bygglov för ett nytt typgodkänt enplanshus på jungfrulig mark, med några få väl avgränsade bestämmelser som det finns data för i det typgodkända huset. Med andra ord med en begränsad mängd BIM-data för huset. Nästa steg i processen innebär att man via en e-tjänst kontrollerar mot verksamhetssystem för karta, fastighetsinformation och detaljplaner om man får bygglov. Första testbädden som sätts upp görs i samarbete mellan Höganäs, S-GROUP Solutions och EDP Consult och består av GEOSECMA Karta, Fastighet och Fysisk Planering tillsammans med Open ePlatform och EDP Vision.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.