Publicerad 2017-05-01

Höganäs visualiserar i 3D

Höganäs kommun har höga ambitioner när det kommer till digitaliseringen inom bygglov och planer.

"Långsiktigt så vill vi få till en helt digitaliserad process. Därför är vi med i de nationella forum, till exempel ”Får jag lov” där man tittar på framtidens tjänster inom lov- och byggprocesser. Vi har redan alla planbestämmelser digitaliserade i GEOSECMA Fysisk planering, så grunddata att bygga vidare på är redan på plats", säger Anders Skoog Geodatachef i Höganäs.

Det senaste resultatet, av den digitala målsättning som Höganäs kommun har satt, är att man nu kan visualisera planmosaik med 3D-byggnader i en webbscen i ArcGIS-online. Data till 3D-byggnaderna samlades in i samband med att man lät flygfotografera kommunen.

Se Höganäs i 3D här...

Hoganas planmosaik

Byggnaderna modellerades fotogrammetriskt där takkonstruktionen framställs som en trådmodell, som sedan konverteras till takytor för samtliga tak. Fasaden på varje byggnad genereras vertikalt från takkant till strax under marknivå. Detta sätter detaljnivån på taken till LoD3, och på fasader till LoD2.

Eftersom alla detaljplaner är digitaliserade i GEOSECMA Fysisk planering så kan data exporteras till en lyr-fil och presenteras som en planmosaik i ArcGIS-online. Alla olika lager sampresenteras sedan för att ge en digital 3D-bild över Höganäs kommun.

"Huvudsyftet med denna visualiseringen är egentligen att få till en bättre medborgardialog, samt att generera ett bättre beslutsunderlag för oss som kommun. Vi märker att det blir en mycket mer kärnfull dialog både internt och med våra invånare. Här blir styrkan i en digitaliserad process och presentation väldigt tydlig", fortsätter Anders Skoog.

Höganäs kommun kommer fortsätta sitt digitala arbete och utvärdera vilka metoder som ger positiva effekter. I en kommungeografisk sammarbetsplattform är utbytet av information och data grunden för att skapa rätt förutsättningar i det dagliga arbetet.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.