Publicerad 2017-02-16

Kalmar satsar på detaljplanering

Det pågår mycket aktiviteter inom området detaljplanering just nu. Boverket och Lantmäteriet driver t.ex. projekt som "Får jag lov" samt "Digitalt först"där digitalisering samt snabbare och enklare handläggning av bygglov står i fokus. 

Vi ser också ett ökat intresse hos landets kommuner att vilja modernisera sina arbetsprocesser och skapa förutsättningar för digitalisering och bättre medborgardialog. Kalmar är en av flera kommuner som nyligen har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.

Med GEOSECMA Fysisk planering får Kalmar en programvarumodul som bygger på en kraftfull GIS-plattform med inbyggt stöd för hela detaljplaneprocessen. Med modulens planbestämmelsedatabas läggs dessutom grunden för att skapa e-tjänster såsom:

  • Bygglovsansökan
  • Vilka bestämmelser gäller på min fastighet?
  • Vad får jag bygga?

Passa på och besök oss på Kartdagarna i Örebro den 28-30 mars. Då visar vi GEOSECMA for ArcCIS och våra moduler inom kart- och planförsörjning.

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.