Publicerad 2019-09-04

Staffanstorp och Kävlinge kommun investerar i GEOSECMA for ArcGIS

Staffanstorp och Kävlinge kommun valde GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering. Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen läggs grunden till smidigare arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer.

Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess.

Staffanstorp och Kävlinge kommun har sedan tidigare valt GEOSECMA for ArcGIS som en helhetslösning för sin hantering av kommunal grundinformation, så som fastighet och befolkningsregister. Man har även valt modulen GEOSECMA Karta inom kartförsörjning.

De har även tidigare valt att investera i vår integrationsprodukt EDP Vision. Integrationen möjliggör sampresentation av information från olika system. Genom att kombinera uppgifter från GEOSECMA, exempelvis befolkningsdata och fastighetsinformation, tillsammans med ärendehanteringssystem inom t.ex bygglov-, miljö- och planhanteringsärenden, får Staffanstorp och Kävlinge ett bättre och bredare planerings- och beslutsunderlag.

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering

Läs mer om GEOSECMA Fastighet

Läs mer om GEOSECMA Fastighetsdata

Läs mer om GEOSECMA Befolkning

Läs mer om GEOSECMA Karta

Läs mer om GEOSECMA EDP Vision


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.