Publicerad 2016-05-19

När är lägenhetsinfo tillgänglig i BAL?

Lantmäteriets tjänstebaserade uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter (BAL) innehåller i dagsläget inte lägenhetsinformation. När kommer GEOSECMA Karta att stödja även detta?

Nuvarande lagstiftning (Lag om lägenhetsregister/2006:378) reglerar att kommuner inte får ajourhålla lägenhetsinformation lokalt. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges bostadslägenheter med information om bl.a. area och rum.

Lagändring och myndighetsutveckling

Från och med den 1 juli förändras lagstiftningen, vilket innebär att Lantmäteriet tillåts lämna ut lägenhetsuppgifter till kommuner för lokal bearbetning av informationen. Lantmäteriet kommer att påbörja sitt utvecklingsarbete för tjänstebaserat datautbyte kring lägenhetsinformation senare under 2016.

Anpassning av GEOSECMA Karta

Vi har en nära dialog med Lantmäteriet och kommer att påbörja implementering av lägenhetsinformation i GEOSECMA Karta så fort det är möjligt givet Lantmäteriets utveckling. Vår målsättning är att den utökade funktionaliteten blir tillgänglig för våra kunder före 2018. Genom att inkludera lägenhetsinformation i BAL blir resultatet en effektivare och enklare ajourhållning av lägenhetsregistret. Kommunen får mer tillförlitlig hushålls- och bostadsstatistik och behöver bara använda ett system (GEOSECMA) för att hantera informationen.

Redan nu stödjer GEOSECMA Karta ajourhållning av byggnads- och adressinformation via BAL. Nyligen kompletterades modulen med utökat stöd för hantering av sammansatta byggnader i BAL. Förändringen är gjord enligt Lantmäteriets rekommendation och är också helt i linje med den nya informationsmodell som tagits fram för Byggnader inom Svensk Geoprocess.

Läs mer om GEOSECMA Karta


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.