Publicerad 2018-06-29

Reflektioner från Lantmäteriets roadshow kring Registerkarte-GML

Vi på S-GROUP Solutions har under april till juni deltagit på Lantmäteriets elva seminariedagar från Luleå i norr, till Hässleholm i söder. Syftet med denna roadshow var att sprida information kring myndighetens nya utbytesformat för kommunikation med den nationella registerkartan (Registerkarte-GML). Under seminariedagarna presenterade vi hur arbetsflödet kommer att se ut i GEOSECMA for ArcGIS, då man uppdaterar registerkartan. Vi visade även hur export och import mellan GEOSECMA och Lantmäteriets system kommer att fungera. Det innebär att våra kunder kommer att kunna hantera datautbyte av den nationella registerkartan med Lantmäteriet, på ett standardiserat och effektivt sätt, helt i enlighet med det nya formatet Registerkarte-GML. Därmed kommer GEOSECMA-kommuner att kunna leverera enligt det nya DRK-avtalet.

Vi fick chansen att prata med Claes Francke på S-GROUP Solutions, som har deltagit vid alla tillfällen, för att skapa oss en bild av hans intryck från denna sverigeresa.

Hej Claes!

- Hej!

Vilka är dina spontana intryck från Lantmäteriets roadshow?

- Vilken fantastisk resa genom Sverige! Det har varit lärorikt och kul att få träffa samt lyssna på frågor och funderingar från alla medverkande kommuner. Uppslutning var riktigt bra vid varje tillfälle, och jag såg ett övervägande positivt mottagande av det nya DRK-avtalet. Den generella synen är att man ute i Sveriges kommuner gillar standardiseringar, i kombination med Lantmäteriets löften om snabb hantering av deras ärenden.

Varför är det viktigt att åka på turné och prata Registerkarte-GML?

- Det är viktigt av flera olika anledningar. Dels vill vi som mjukvaruleverantör träffa så många av våra kunder som möjligt för att ta in deras tankar och funderingar kring vårt tänkta arbetsflöde. Helt enkelt höra mer om deras vardag för att kunna skapa en produkt som levererar på deras behov. Sedan vill vi såklart visa att S-GROUP Solutions är den leverantör som klarar av att bistå hela den digitala samhällsbyggnadsprocessen med verktyg och geodata. En förutsättning är att registerkartans information håller hög kvalité. En korrekt grundkarta och fastighetsindelning är ett viktigt underlag för en kvalitativ detaljplaneprocess och ökar möjligheten att snabbt kunna lämna planbesked.

Vilka var de vanligaste frågorna från deltagare?

- Vanligaste frågan var kring den nya modell som kommuner och Lantmäteriet kommer att börja arbeta efter. Lantmäteriet har löst detta på ett väldigt bra sätt för Sveriges kommuner genom att fokusera på mer utbildning, bättre support och snabbare hantering av deras ärenden. Sedan var man väldigt nyfiken på hur vårt tänka arbetsflöde var uppbyggt. Såklart extra kul att mottagandet var väldigt positivt!

Vad blir nästa steg?

- Nästa steg för kommunerna är att teckna DRK-avtal och därefter börja leverera kvalitetsförbättringar via standarden Registerkarte-GML. För vår del handlar det om att färdigställa vår produkt för att hantera detta utbyte.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.