Publicerad 2016-02-24

Nu ska det bli fart på bostadsbyggandet – Lantmäteriet blir utvecklingsmyndighet

Lantmäteriet har fått i uppdrag att i nära samarbete med Boverket verka för ”Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”. Syftet är att det ska gå snabbare, bli enklare och billigare att planera för nya bostäder genom att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation.

- Ett stort och viktigt uppdrag som involverar många olika aktörer i samhället. Vi är ödmjuka för uppdragets storlek och svårighetsgrad, men tror att vi har väldigt mycket att bidra med genom väl upparbetade samarbetsrelationer med många som är involverade i processen, säger Anders Sandin, divisionschef för Geodatadivisionen. 

Den största delen av uppdraget är att hitta enhetliga informationsmodeller som hänger ihop från A-Ö. Där informationen som finns idag är tillgänglig och öppen. Det behövs modeller som stödjer arbetet från idé till inflyttningsklara hus och som underlättar en digital kommunikation mellan myndigheter, intressenter och kommuner m.fl.
- Men det krävs också en rättsutveckling parallellt. Lagstiftningen måste hänga med det digitala samhället, berättar Anders Sandin.

En sådan rättsfråga är hur man ska hantera personuppgifter när data ska blir mer tillgänglig och öppet, tillexempel gällande fastighetsinformation och liknande.

Produkter som bidrar till Digitalt först

- En enklare, digital byggprocess underlättas givetvis av programvaror som stödjer detta – något våra produkter alltså redan idag gör, berättar Niclas Cederlund, produktchef för Lantmäteri på S-GROUP Solutions. 

GEOSECMA Karta lägger grunden för allt planarbete och med GEOSECMA Fysisk planering och dess planbestämmelsedatabas får man tillgång till gällande detaljplaner och dess bestämmelser. Men också möjligheten att skapa nya detaljplaner i enlighet med rådande standarder och rekommendationer. Med GEOSECMA Lantmäteri görs idag 95 % av landets fastighetsbildningar. Och tillsammans med våra produkter inom kommunalteknik finns allt data tillgänglig för att producera en nybyggnadskarta. Dessutom arbetar vi just nu med en lösning på hur bygglovshanteringen kan bli enklare tillsammans med vår samarbetspartner EDP Consult. Det innebär att verksamhetslösningarna kopplas samman med ärendehanteringen vilket möjliggör smarta e-tjänster.

Alla måste hjälpas åt

Lantmäteriet kommer alltså driva arbetet framåt med en digital samhällsbyggnadsprocess. Men det krävs samarbete och samverkan för att nå hela vägen i mål enligt Anders Sandin från Lantmäteriet.

- Kommunerna är centrala i plan- och byggprocessen, men det är även många andra offentliga och privata aktörer inblandade. Även vi som medborgare. Jag tror det viktiga här blir att fastställa en koordinerad väg framåt. Jag räknar med att många ansvariga aktörer måste medverka i att driva utvecklingen mot de gemensamma mål som vi behöver ta fram, säger Anders Sandin, divisionschef för Geodatadivisionen.

På GEOSECMA användarkonferens pratade Anders Sandin, divisionschef för Geodatadivisionen om Lantmäteriets framtidsplaner inom digitalisering och geodata. Något som är högprioriterat på myndigheten.

Samverkan mellan Lantmäteriet och landets kommuner är en viktig del i arbetet med att få fram digitaliserade processer och tillgänglig geodata.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.