Publicerad 2016-06-15

Lekplatser - en kostnad eller tillgång?

Många av landets lekparker har eftersatt underhåll, vilket nyligen presenterades i en undersökning gjord av Konsumentverket och Boverket. Men istället för att se lekparker som en kostnadspost bör kommunen se dem som en potential som kan bidra till hållbar stadsutveckling, menar organisationen Samhällsbyggarna. Lekplatsen är en del i ett större sammanhang och kan utgöra en grön och trygg mötesplats för stadens invånare.

GEOSECMA bidrar till hållbar stadsutveckling

För att skapa en hållbar och attraktiv stad krävs att många delar i kommunal verksamhet samspelar. Enkelt uttryckt handlar den ena sidan om att peka ut önskvärd riktning och den andra sidan om att förvalta de resurser man har på ett bra sätt. GEOSECMA är ett programvarusystem som knyter samman verksamhetsområden i den kommunala världen. Systemet stödjer planering och utformning av hur staden ska utvecklas, men även hantering av säkra och trygga lekplatser, grönområden, gator och VA-verksamhet. Med GEOSECMA får du ett IT-system som möjliggör helhetsperspektiv, samordning och bidrar till en hållbar och attraktiv stad.

Läs mer om hur GEOSECMA stödjer hållbar stadsutveckling och kommunal infrastruktur.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.