Publicerad 2017-12-06

Mönsterås utökar med GEOSECMA Fysisk planering

Mönsterås kommun valde GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering. Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen läggs grunden till smidigare arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer.

Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess.  

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.