Publicerad 2017-05-07

NVDB:s datakataloger ändras

Anpassning av GEOSECMA LVDB

Trafikverket har genomfört förändringar av företeelsetypen "bärighet" i NVDB (Nationell Vägdatabas). Man har även lagt till en ny attributtyp "refugpassage" i GCM-passage. Dessa förändringar träder i kraft i NVDB:s datakataloger den 16 maj.

Med anledning av detta pågår förberedelser för att anpassa GEOSECMA LVDB så att modulen stödjer kommunikation med NVDB. Anpassningen blir tillgänglig QIP/rättningspaketet som släpps i slutet av maj. Uppdateringen av GEOSECMA LVDB kommer att finnas tillgänglig för såväl GEOSECMA for ArcGIS 10.3SP5 som GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1, eftersom alla kunder inte haft möjlighet att uppgradera till version 10.4.1 i slutet av maj.

Varför tidsskillnad mellan Trafikverkets uppdatering och anpassning av GEOSECMA?

Det är först den 16 maj, när den nya versionen av NVDB:s datakataloger blir tillgänglig, som vi som programvaruleverantör får tillgång till verklig data att testa på. Det är oerhört viktigt, för både vår och er skull, att den testning och verifiering av produkten som görs baseras på verklig data. På så sätt kan vi säkerställa korrekt kommunikation med NVDB så att inga problem eller fel uppstår samt undvika driftstopp i er IT-miljö, vilket förstås både vi och ni är måna om.

Läs mer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.