Publicerad 2017-08-29

Ny release i höst

I höst släpper vi ett service pack till GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1. Den nya versionen innehåller flera produktnyheter och förbättringar - några presenteraas några exempel.

All information hittar du på vår releasehemsida, klicka här.

HTTPS för ökad säkerhet

GEOSECMA for ArcGIS och dess moduler anpassas till HTTPS och det säkrare internetprotokollet TLS (Transport Layer Security). Därigenom följer vi den branschstandard som slår igenom i början av 2018 och som innebär att flera webbläsare endast kommer att fungera med HTTPS. Genom att uppdatera till denna nya version säkerställer ni att er användning av GEOSECMA fungerar enligt gällande säkerhetsstandard.

Detaljplanering

Vi har också gjort den största ombyggnaden av modulen GEOSECMA Fysisk planering sedan den skapades. De omfattande förändringarna innebär att modulen nu är ytterligare uppdaterad till att möta omvärldens behov och krav på digitalisering. Kommunen får grundläggande förutsättningar för att på ett standardiserat sätt kunna digitalisera alla sina detaljplaner och förbereda utvecklingen av karttjänster och e-tjänster för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Några av nyheterna gäller t.ex. stöd för svensk standard, ökad prestanda och stöd för lagring av tusentals detaljplaner.

VA

Modulen GEOSECMA Ledning VA data har utökats med ett öppet gränssnitt för integration mellan verksamhetsmodulen GEOSECMA Ledning VA och valfritt ärendehanteringssystem. Det innebär att när ett ärende skapas i ett fristående ärendehanteringssystem (t.ex. när en abonnent anmäler ett problem till kundtjänst), och där det även finns behov av att registrera VA-specifika uppgifter såsom felanmälan, driftstörning och åtgärd i GEOSECMA Ledning VA, så möjliggörs ett sömlöst och integrerat arbetsflöde genom hela ärendeprocessen inom drift och underhåll.

Grävtillstånd

Vår första modul med inbyggd e-tjänst, GEOSECMA Grävtillstånd, lanserades i slutet av 2016. Vi har gjort betydande förbättringar där vi har tagit stor hänsyn till omvärldskrav och tillhandahåller nu en modul där arbetsflöden har stärkts ytterligare för att bidra till en enklare, snabbare och säkrare hantering av markupplåtelse, grävtillstånd samt trafikanordningsplaner.

Mer information

Ytterligare information, inklusive möjlighet att boka installationsdatum, skickas ut till systemansvariga i september.

Se releasehemsida för komplett beskrivning av innehåll, systemkrav och instruktioner


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.