Publicerad 2015-11-06

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Plan-och bygglagen ändras den 1 januari 2016. Då får regeringen möjlighet att införa tidsgränser för kommunernas handläggningstid av ärenden som inte kräver bygglov. Det här efter att riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra plan- och bygglagen.

Det gäller handläggning av ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov, tex vid bygge av ett Attefalls hus, riva del av byggnad eller installera en hiss.

Incitament och sanktioner

Riksdagen uppmanar även regeringen att koppla incitament eller sanktioner till de kommande reglerna. Tanken är att det ska bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna för handläggningen.

Mer om beslutet går att läsa på riksdagens hemsida.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.