Publicerad 2017-01-12

Ökat intresse för grönstruktur

Drift och underhåll, strategiska planer, trädinventering och budgetering är viktiga resurser för effektiv förvaltning av kommunala träd och grönytor. Det visar den rapport som nyligen släpptes av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Rapporten bygger på en enkät som skickats ut till kommuner för att undersöka hur man arbetar med skötsel av grönområden och träd.

Med våra GEOSECMA-moduler för park och grönytor får ni stöd för att hantera grönstruktur, underhållsplanering, kostnadshantering samt lekplatsbesiktning och trädinventering. Vi ser att intresset för grönstruktur ökar bland våra kunder. Senast var det Motala kommun som valde att komplettera med modulen GEOSECMA Park och grönytedata. 

Läs mer om GEOSECMA Park och grönyta 

Läs mer om GEOSECMA Park och grönytedata


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.