Publicerad 2017-03-21

Partille satsar på kart- och planförsörjning

Partille kommun valde nyligen GEOSECMA Karta som sitt verksamhetsstöd för att producera bas-, grund- och nybyggnadskartor. Modulen är inte bara ett kartprogram, utan stödjer även samverkan och spridning vilket möjliggör att alla berörda har tillgång till senast uppdaterad information. Kartmodulen ger tillgång till BAL (tjänstebaserat datautbyte), som innebär att Lantmäteriets grunddata kan uppdateras direkt från GEOSECMA. Därigenom uppnås korrekt och aktuell byggnads- och adressinformation.  Dessutom investerade Partille även i GEOSECMA-modulerna DWG/DXF samt Fysisk planering för ett komplett digitalt stöd för sin kart- och planförsörjning. 

Andra kommuner som nyligen valt GEOSECMA Karta är  Vårgårda, Kalmar, Härryda, Malmö och Falun.

Läs mer om modulerna:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.