Publicerad 2016-03-09

Reviderad detaljplanestandard och ny planbestämmelsekatalog från Boverket

Det händer mycket inom detaljplaneområdet just nu! Den 2 mars släpptes en ny utgåva av detaljplanestandarden ”SS 637040:2016, Utgåva 2 av Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser ”.

Med anledning av den reviderade standarden pågår också ett intensivt arbete hos Boverket. Den 7 mars lanserade myndigheten en ny planbestämmelsekatalog som ska användas vid upprättande av nya detaljplaner enligt Boverkets allmänna råd för planbestämmelser. Katalogen är tänkt att fungera som en standard för:

  • nya detaljplaner genom att ange exempel på planbestämmelser som är möjliga att använda
  • hur befintliga detaljplaner ska uttryckas enligt gällande regelverk
  • formulering av och beteckning för planbestämmelser

Anpassning av GEOSECMA Fysisk planering till nya rekommendationer

Steg ett, vilket vi arbetar med just nu, är att implementera stöd för Boverkets nya planbestämmelsekatalog avseende upprättande av nya detaljplaner. Denna anpassning blir tillgänglig i GEOSECMA Fysisk planering senare i höst.

Vi bevakar även Boverkets fortsätta arbete. Myndigheten kommer dessutom, senare i år, att ta fram en katalog som ska underlätta digitalisering av planbestämmelser i detaljplaner som antagits före 2015. När denna katalog görs tillgänglig blir steg två att ytterligare förbättra GEOSECMA Fysisk planering så att modulen stödjer också denna katalog.

Mer information


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.