Publicerad 2020-03-25

Planeringsstrategi införs - påverkar översiktsplanering

För att göra kommunens plan- och byggprocess mer effektiv så ändras nu bestämmelserna om översiktsplanering. Ändringarna i Plan- och bygglagen träder i kraft den 1 april. 

En av nyheterna innebär att kommuner i början av varje mandatperiod måste anta en planeringsstrategi som tar ställning till ändrade planeringsförutsättningar. Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövningen och är en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. 

Vilka konsekvenser får det för kommunen? Hur kan vi hjälpa er med digital översiktsplanering?

edited_photo Per Rovegård

Miniatyrstad

Hur påverkar detta kommunen?

  • De kommuner som idag saknar en planeringsstrategi i sin nuvarande översiktsplan måste se över sin ÖP under nästa mandatperiod 2022 – 2024.
  • Resultatet blir också att kommuner förväntas börja tillämpa Boverkets ÖP-modell 2.0, som fungerar som en digital standard för översiktsplanering.

Läs mer om ÖP-modell 2.0


Vi hjälper er med digital översiktsplanering

Våra verksamhetskonsulter hjälper din kommun att etablera verktygen och metodiken för att kunna arbeta med en digital översiktsplan. Utgångspunkten är Boverkets rekommenderade datamodell, inklusive INSPIRE-direktivets HILUCS-koder för markanvändning. Det betyder att du får en ÖP som är anpassad till svensk och europeisk standard, men som givetvis även möjliggör anpassningar till dina specifika lokala behov. Tillsammans lägger vi grunden för kontinuerlig digital översiktsplanering!

Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.