Publicerad 2017-03-01

Grundvattennivåer visas i SGU:s karttjänster

Vattenförsörjningen är i farozonen i sommar, precis som föregående år, på grund av låga grundvattennivåer på flera håll i Sverige. För att få ett normalt utgångsläge i sommar behövs stora nederbördsmängder under de närmaste månaderna.

På SGU:s hemsida (Sveriges geologiska undersökning) hittar du aktuell information om Sveriges grundvattennivåer. Genom en karttjänst visualiseras avvikelser från den normala grundvattennivån per månad under senaste året. Informationen baseras på ungefär 30 av cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät och nivån mäts två gånger varje månad.  

Denna information är värdefull för kommuner som i ett tidigt skede vill planera eventuella insatser för att säkerställa vattenförsörjningen. GEOSECMA Ledning VA stödjer integration med andra system, såsom debiteringssystem. Det möjliggör beräkning av vattenförbrukning i ett visst område, vilket kan vara en analys som behöver göras.  

Läs mer om SGU och låga grundvattennivåer

Läs mer om GEOSECMA Ledning VA


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.