Publicerad 2016-02-17

Utökat stöd för sammansatta byggnader i BAL - GEOSECMA Karta

Detta stöd är en viktig del vid tjänstebaserat datautbyte mellan kommun och Lantmäteriet för att säkerställa datakvalitet.

Ny funktionalitet

Det utökade stödet innebär bl.a. att det blir möjligt att skapa sammansatta byggnader med sammanfallande byggnadslinjer samt att byggnadsattribut kan hanteras för varje enskild byggnadsdel. GEOSECMA Karta och BAL-funktionaliteten stödjer därmed synkronisering av sammansatta byggnader med sammanfallande byggnadslinjer utan att byggnadsdelarna slås ihop. 

Regler och rekommendationer

Förändringen stödjer Lantmäteriets rekommendation. Den nya funktionaliteten är också i linje med den nya informationsmodell som arbetas fram inom Svensk Geoprocess.

Tillgång till ny funktionalitet för sammansatta byggnader

Under mars kommer vi att skicka ut releaseerbjudande till systemansvarig för GEOSECMA i din organisation. Erbjudandet kommer att innehålla information om hur man går tillväga för att få ta del av den nya versionen av GEOSECMA Karta.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.