Publicerad 2017-05-24

Standard för VA-driftstörningar

Svenskt Vatten har beslutat att ta fram underlag till standard för hur driftstörningsdata ska rapporteras till VA-databaser. Standarden syftar till att begränsa frihetsgraden vid inrapportering för att minska felaktigheter i inrapporteringen och möjliggöra bättre uppföljning. Första insatsen i projektet är att tillsätta en referensgrupp. S-GROUP Solutions är en naturlig medlem i denna grupp med vår marknadsledande position som leverantör av VA-verksamhetssystem för kommuner och VA-bolag. Det innebär, förutom en aktiv medverkan i framtagandet av en standardmall, att vi också tidigt kan identifiera vilka anpassningar som kommer att göras av GEOSECMA Ledning VA.  

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.