Publicerad 2020-04-29

Ny supportguide - Presentera och analysera drift- och underhållsdata i VA


Har du koll på läget för era VA-driftstörningar?

Att ha god kontroll på var i kommunen det har förekommit driftstörningar på ledningsnätet ger flera positiva effekter för VA-verksamheten. Det underlättar exempelvis att:

  • Enklare kunna identifiera problemområden för att veta vilken typ av problem som ofta uppstår och var.
  • Snabbt få fram information, när en felanmälan kommer in, om det förekommit motsvarande problem i området tidigare.
  • Få fram faktabaserade planeringsunderlag för att enklare avgöra om förnyelse krävs eller om det är bäst att fortsätta laga.
Stad Karlstad

Så presenteras och analyseras D&U-data i GEOSECMA Ledning VA

Vår support får ofta frågor kring hur man enkelt visualiserar sina driftstörningar i kartan. Därför har vi tagit en guide, som visar dig hur drift- och underhållsobjekten i GEOSECMA Ledning VA kan presenteras i desktop eller publiceras till GEOSECMA Webbapplikation. Denna guide visar hur du förenar tabeller, vilket i sin tur sedan möjliggör att skapa olika typer av teman (presentationer) av organisationens drift- och underhållsdata.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.