Publicerad 2018-04-19

SÅ ANPASSAS GEOSECMA TILL SVENSK GEOPROCESS

För att erbjuda våra kunder framtidssäkra lösningar inom kart- och planförsörjning utvecklas GEOSECMA for ArcGIS bl.a. efter myndigheters initiativ, standarder och våra användares behov. Vi på S-GROUP Solutions följer kontinuerligt Svensk Geoprocess och är dessutom aktiva i de forum, som riktar sig till oss som systemleverantör. Svensk Geoprocess specifikationer är hittills inte helt fastställda. Vi har därför anpassat GEOSECMA i lämplig takt efter projektets rekommendationer.

SNABBARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS SAMT REGISTERKARTE-GML

Senaste tiden har vårt primära fokus varit att utveckla GEOSECMA för att möjliggöra för er kommuner att skapa en snabbare, effektivare och digital samhällsbyggnadsprocess. Det ligger även i linje med både myndigheters rekommendationer och våra kunders behov. Dessutom förbereder vi just nu GEOSECMA så att våra kunder framöver ska kunna hantera datautbyte av den nationella registerkartan med Lantmäteriet på ett standardiserat och effektivt sätt helt i enlighet med det nya format Registerkarte-GML.

PRIORITERING I SAMRÅD MED KUNDER

Vi har även haft dialog med ett stort antal kunder, dels via referensgrupper och dels under ArcGIS och GEOSECMA Konferens 2018. Vid dessa tillfällen framfördes önskemål om att primärt utveckla stödet för tjänstebaserad uppdatering av BAL i GEOSECMA Karta. Därmed uppnås en komplett hantering av byggnader, adresser, lägenheter och brister, vilket innebär att dubbelarbete i Lantmäteriets webbapplikation LINA undviks. Därefter framfördes Svensk Geoprocess som nästa utvecklingsområde (främst mätning enligt mätanvisningarna följt av stöd för vägkanter, höjd och byggnader). Det innebär att vi fortsätter anpassningen av GEOSECMA Karta till Svensk Geoprocess under andra halvan av 2019.

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.