Publicerad 2018-01-15

Tingsryd utökar med GEOSECMA Fysisk planering

Tingsryds kommun valde GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering. Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen läggs grunden till smidigare arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer.

Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess.

Tingsryd valde även att utöka sitt innehav med GEOSECMA - EDP MiljöByggReda. Genom att kombinera uppgifter från GEOSECMA, exempelvis befolkningsdata, fastighetsinformation, och detaljplaner, tillsammans med ärendehanteringssystem inom bygglov-, miljö- och planhanteringsärenden, får kommunen bättre och bredare planerings- och beslutsunderlag.

Investeringen inkluderar även GEOSECMA - KIR. GEOSECMA - KIR är en modul som kopplar samman GEOSECMA med KIR från Tieto Enator. Det innebär att kommunens lokala version av Skatteverkets folkbokföringsregister blir tillgängligt i GEOSECMA. Exempelvis kan du då i GEOSECMA få fram och i kartan åskådliggöra hur många som bor i ett valt område, deras ålder och även vilka som är folkbokförda i en enskild fastighet.

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering

Läs mer om GEOSECMA EDP - MiljöByggReda

Läs mer om GEOSECMA - KIR


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.