Publicerad 2016-03-08

Trelleborg jagar tungmetaller med GEOSECMA för en hållbar miljö

Med GEOSECMA och ArcGIS som verktyg arbetar Trelleborg med uppströmsarbete för att spåra tungmetaller. När farliga ämnen som kadmium, zink och bly upptäcks i reningsverket då börjar detektivarbetet med att finna källan.

När man på reningsverket i Trelleborg upptäcker förhöjda värden av skadliga ämnen som tungmetaller så börjar arbetet för kommunens miljöingenjör och GIS-ingenjörer på VA-avdelningen. Med hjälp av GEOSECMA och ArcGIS sammanställs och visualiseras den information som behövs.

Läs mer här  


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.