Publicerad 2015-11-10

Bättre avloppsvatten och slam med uppströmsarbete


I en rapport från Svenskt vatten beskriv miljöinsatser som landets 40 revaq-anslutna reningsverk* har bidragit med under 2014. Genom att förbättra kvaliteten på avloppsvatten och slam så kan viktiga resurser som mull och näringsämnen återanvändas istället för att förloras i förbränning.

Genom att aktivt arbeta med uppströmsarbete gör att reningsverken tillexempel kunnat spåra kadmiumkällor och därmed minskat utsläppen. För att få bort miljöfarliga ämnen från avloppsvattnet går det inte bara att rena. Vissa ämnen måste stoppas vid källan för bästa effekt. Uppströmsarbete gör så att våra hav och sjöar blir renare, det blir mindre klimatpåverkan och enligt Svenskt Vatten är uppströmsarbete en förutsättning för att klara i kraven i EUs Vattendirektiv.

Bort med det farliga så det goda kan göra nytta

Genom att få bort de farliga och skadliga ämnena så det aldrig ens hamnar i reningsverken skapas förutsättningar för att återinföra viktiga ämnen till åkermarken. Mullbildande material kan återinföra viktiga ämnen som kalcium, magnesium, koppar mm på åkermark vilket gör marken mer bördig, istället för att dessa ämnen går till spillo pga. förekomst av farliga ämnen. Enligt Svenskt vattens rapport har de 40 reningsverken tillsammans återfört 20 000 ton mull bildande material, samt 1000 ton fosfor till åkermark.

GEOSECMA och uppströmsarbete

Vill du veta hur några GEOSECMA-kommuner arbetar just med uppströmsarbete kom då på GEOSECMA och ArcCadastre användarkonferens. Allt från tungmetaller till droger spåras i VA-näten för en hälsosammare stad.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig

Läs Svenskt vattens rapport

*Revaq är ett nationellt kvalitetssäkringssystem för reningsverk. Revaq drivs av Svenskt Vatten, LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och i samarbete med Naturvårdsverket. Svensk Vatten står som ensam ägare till systemet. En av grundtankarna med Revaqcertifieringen är att de anslutna verken ständigt ska fortsätta sitt arbete på förbättringar mot långsiktiga och ambitiösa miljömål. Och kontinuerligt redovisa sina resultat.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.