Publicerad 2020-03-04

Vi utvecklar ”Framtidens VA-system” – vad händer just nu?

Förra året tog vi ett stort beslut för att våra kunder ska garanteras ett framtidssäkert verktyg för sin VA-verksamhet. Vårt löfte är att år 2021 lansera Sveriges första VA-system som är rustat för morgondagens behov. Bakgrunden är att VA-branschen står inför de hittills största förändringarna någonsin. Nya tekniska möjligheter, tillsammans med befolknings- och klimatförändringar, resulterar i helt nya krav på vad ett IT-baserat verksamhetsstöd måste klara av.


Teamwork - unikt samarbete med VA-användare i produktutvecklingen

Det här arbetet gör vi inte på egen hand, utan vi gör det tillsammans med ett antal av våra VA-kunder. I dagsläget ingår tio VA-organisationer. Gruppen är en bra mix där vi har representanter för olika kompetenser och organisationsformer. 

Projektgruppen är inte en traditionell referensgrupp, utan detta är ett unikt sätt att jobba tillsammans med våra användare. Projektgruppen kommer att vara delaktiga under hela utvecklingsresan – från kravspecifikation till prototyp, test och implementation.

teamwork

Kartläggning av behov inom grunddatahantering samt drift och underhåll

Första uppgiften för projektgruppen var att identifiera vilka behov man ser kring hantering av grundinformation om ledningsnätet. Denna första kartläggning är nu genomförd och projektgruppen är redan inne på nästa område, vilket innebär motsvarande behovsanalys för drift- och underhållsinformation. Därefter blir nästa uppgift att titta närmare på behov kring analys och planering. Parallellt jobbar vi med att definiera grundläggande förutsättningar för att möjliggöra en helt ny produkt som uppfyller kundbehoven.

omläggning ledningar i gatan

Förstärkning med nytillträdd produktchef inom VA

I och med denna stora satsning på VA så har vi även valt att förstärka vår egen verksamhet. Därför har vi rekryterat Robert Eriksson till rollen som produktchef inom VA. Robert tar över rodret och leder nu utvecklingsarbetet av ”Framtidens VA-system”.

- Jag är väldigt glad över att möta ett sådant engagemang som våra VA-användare i projektgruppen visar, säger Robert. Han fortsätter: På det här sättet så får vi en bred kompetensbas att utgå ifrån där vi tillsammans kan definiera behov och krav utifrån våra samlade erfarenheter och expertiser.

Robert produktchef VA

Utility Network – grunden för en digital och uppkopplad VA-verksamhet

Under vår ArcGIS och GEOSECMA-konferens, AGC20, presenterades Utility Network, som vi kommer dra nytta av i vår nya VA-lösning. Enkelt uttryckt kan man säga att Utility Network fungerar som en möjliggörare för att skapa ett smart VA-nät. Det lägger grunden för ett komplett verklighetsbaserat nätverk, som kan kopplas ihop med IoT, 3D och regelverk. Dessutom möjliggör Utility Network att realtidsinformation enkelt kan användas i de arbetsflöden och behov som finns för de olika rollerna i en VA-organisation.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.