Publicerad 2020-06-30

En försmak på innehåll i ”Framtidens VA-system 2021”

Är du redan en befintlig användare av GEOSECMA Ledning VA? Då är du förstås nyfiken på hur långt vi har kommit utvecklingsmässigt med "Framtidens VA-system 2021". 

Oavsett om du tillhör de VA-kunder som varit med oss i många år eller om du tillhör gruppen som nyligen valt oss (varmt välkomna Hjo, Skurup och Vårgårda som nya kunder förresten) så vill vi nu lyfta på locket! 

Här presenterar vi en försmak på innehåll i vår helt nya VA-lösning som vår utvecklingsavdelning just nu jobbar intensivt med.

svensk stad med vatten i kvällsljus

Fyra efterfrågade VA-områden - under utveckling just nu

  1. Utility Network skapar unika möjligheter
  2. Integration med Ledningskollen
  3. Integration med SCADA
  4. Stöd för senaste rekommendationerna från Svenskt Vatten avseende drift och underhåll samt förnyelseplanering

Det här är som sagt en försmak på nyheter. Under hösten kommer vi att förse dig som befintlig VA-kund med löpande information om vår fortsatta utveckling. Så missa inte att anmäla dig till våra digitala nyhetsbrev där vi kommer att hålla dig ajour med utvecklingsresan till vår nya VA-lösning - en lösning som kommer vara långsiktigt hållbar! 


Nyhet 1 - Utility network skapar unika möjligheter

Tack vare att vår programvara bygger på ArcGIS så kommer vår nya VA-lösning att kunna dra nytta av ArcGIS Utility Network. Vad betyder det då? Jo, det lägger grunden för helt nya möjligheter för dig som VA-användare. Vad sägs om följande exempel?

Kraftfulla verktyg för redigering, analys och fältarbete

Senaste tekniken från Esri Inc. avseende klienter och applikationer blir direkt tillgänglig i vår nya VA-lösning. Du kan dra nytta av ArcGIS Pro som innehåller kraftfulla redigerings- och analysverktyg. Du får också tillgång till skräddarsydda appar för fältarbete, vilket möjliggör redigering av information i fält i realtid.

Ökad detaljrikedom ger bättre kontroll över anläggningen

Era VA-anläggningar och tillhörande objekt kan hanteras med större detaljrikedom än idag. Du kan beskriva detaljer för exempelvis pumpstationer, brunnar eller tryckstegringar, vilket ökar kontrollen över er verksamhet.

Testa olika scenarier

Med hjälp av versionering kan du skapa en separat och isolerad version av era verksamhetsdata. Denna används för att exempelvis testa olika scenarier såsom vad som händer vid översvämning eller läckor på nätet. Denna separata version kan antingen vara synlig endast för dig själv alternativt för hela organisationen. När du är sedan är nöjd med ändringarna så integreras data i huvudversionen som är tillgänglig för hela organisationen.

Växla enkelt mellan översikt och detaljer

Nätverksdiagram kan skapas automatiskt utifrån VA-nätets verkliga geometri. Det innebär att du komprimerar ledningsnätet till att visa en schematisk vy av hela nätet alternativt valda delar. Det i sin tur gör det enklare att förstå hur ledningsnätet hänger samman i stort samtidigt som du kan överblicka detaljer. Utifrån en kartbild kan det exempelvis vara svårt att förstå vilken pumpstation som pumpar till vilken eller vilka delar som försörjer olika delar av vattenledningsnätet. 

Med hjälp av nätverksdiagram blir det även enklare att presentera VA-information på ett lättförståeligt sätt för politiker eller allmänhet.

Överblicka förändringar på ledningsnätet

När en förändring registreras på VA-nätet så kommer det att visualiseras med en polygon eller punkt – så kallade ”dirty areas”. På så sätt blir det enklare att följa upp vilka förändringar som har skett sedan förra gången du tittade på ledningsnätet. Dessutom blir det tydligt vilka förändringar som du själv har registrerat, vilket i sin tur minskar risken för oavsiktlig redigering.

Denna funktionalitet är också användbar för att uppmärksamma områden där fältinventering har skett och där det eventuellt finns behov av efterarbete. 

Utökad spårningsfunktionalitet

Det stöd som finns i vår befintliga VA-modul för att spåra källan till oönskade utsläpp, eller dess spridning, via spårning uppström/nedström kommer givetvis att finnas med även i vår nya VA-lösning. Men vi adderar även möjlighet till ytterligare spårningsanalyser såsom att spåra isolering av ledning, loopar i systemen, delområden samt tryckzoner.

Hantera realtidsdata

Realtidsdata, vilket genererar stora datamängder, kan också hanteras med ArcGIS Utility Network.

Ökad valfrihet – välj den enhet som passar bäst

Fler arbetsuppgifter kan utföras på mobila klienter, vilket exempelvis är viktigt i fält. Dessutom kommer fler avancerade arbetsuppgifter kunna hanteras via webbklient istället för som idag via desktopklient.

Lyckade tester med kunddata

Vi har nyligen avslutat tester av migrering av kunddata till den nya miljön i ArcGIS Utility Network med väldigt lyckat resultat. Nu fortsätter vi med migrering av data från fler kunder för att ytterligare kvalitetssäkra den datamodell som används.


 https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/utility-network/what-is-a-utility-network-.htm

Nyhet 2 - Integration med Ledningskollen 

Ett annat område vi arbetar med är integration mellan Ledningskollen och vår VA-lösning. Ledningskollen syftar som bekant till att underlätta kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. På så sätt minskar risken för skador på ledningar, samordning vid grävarbeten förenklas och administrationstiden minskar när någon efterfrågar ledningsinformation.

Konkret innebär det att du kommer att kunna hantera ledningsärenden, som kommer via Ledningskollen, direkt i GEOSECMA for ArcGIS och dessutom få fram färdigpaketerade bilagor med efterfrågad ledningsinformation.

Förresten, du som är användare av dagens GEOSECMA Ledning VA – du behöver inte vänta på Framtidens VA-system 2021 för att kunna dra nytta av denna funktionalitet. Vi kommer att inkludera integration med Ledningskollen även i vår befintliga VA-lösning.


Nyhet 3 - Integration med SCADA-system 

Vi har även påbörjat integration mellan SCADA-system och vår nya VA-lösning. Detta görs i nära samarbete med partners. 

Det innebär att du som VA-användare kommer få en utökad drift- och underhållslösning. Du kommer att kunna hantera såväl rörnät som övriga objekt i en VA-anläggning som exempelvis vatten- och avloppsverk samt pumpstationer. Dessutom kommer sådan realtidsdata, som hanteras via SCADA-system, att kunna visualiseras och analyseras i den nya VA-lösningen.

smart stad med ettor och nollor

Nyhet 4 - Stöd för senaste rekommendationerna från Svenskt Vatten 

Nyligen avslutade Svenskt Vatten sin remissrunda kring underhåll och förnyelseplanering av landets VA-ledningsnät. Resultatet blir nya rekommendationer som summeras i publikationerna:

  • P113 Effektiv underhåll av VA-ledningsnät 
  • P116 Förnyelseplanering av VA-ledningsnät

Vi arbetar nu med att analysera dessa rekommendationer till nya arbetssätt och tar med dessa krav in i utvecklingen av den nya VA-lösningen. Framtidssäkra verksamhetslösningar inkluderar ju inte bara att ha koll på senaste nytt kring teknik och användarbehov, utan även att kontinuerligt ta hänsyn till vad myndigheter och branschorganisationer rekommenderar.

Läs mer om P113 och P116


Vill du fortsätta hålla dig a´jour med vad som händer?

Det här var som sagt en försmak på innehåll som vi arbetar med att utveckla just nu. Vi vill gärna fortsätta att berätta för dig vad vår nya VA-lösning kommer att innehålla. Missa därför inte att anmäla dig till våra digitala nyhetsbrev. I nyhetsbreven får du också information om exempelvis nya supportguider, utbildningsmöjligheter och produktnyheter. Det är även möjligt att välja ditt eget intresseområde för att få relevant information utifrån ditt verksamhetsområde.

Ja, jag vill prenumerera på S-GROUP Solutions nyhetsbrev

S-GROUP Solutions nyhetsbrev

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.