Publicerad 2016-04-29

Västervik valde GEOSECMA Fysisk planering

GEOSECMA Karta fanns redan i organisationen och snart såg planavdelningen fördelarna med att även framställa detaljplanerna i GEOSECMA. Den inbyggda Planbestämmelsedatabasen blir en tillgång även för bygglovshanteringen.

Västerviks kommun, som i dag har flera av GEOSECMAs verksamhetsmoduler, får nu även detaljplaner som en integrerad del av kommunens geografiska information. Förutom nya analysmöjligheter, kommer Planbestämmelsedatabasen att bidrar till ökad rättssäkerhet och enklare arbetsflöde för den enskilde handläggaren. Anledningen är att man tolkar de digitala planbestämmelserna på samma sätt i samband med att de överförs till databasen. Dessutom ges nya möjligheter att nu skapa e-tjänster kring t.ex. bygglovshanteringen.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.