Publicerad 2017-06-20

Vingåker investerar i GEOSECMA for ArcGIS

GEOSECMA-familjen har nu utökats med Vingåkers kommun, som valt GEOSECMA Fysisk planering, Karta, och DWG/DXF som sitt verksamhetsstöd för kart- och planförsörjning. Dessutom har Vingåker investerat i produkterna Fastighet och KIR för tillgång till fastighets- och befolkningsinformation.

Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen läggs grunden till smidigare arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer. Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess

Läs mer om:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.