Publicerad 2016-05-26

Hur säkra är lekplatserna i din kommun?

Konsumentverket och Boverket har undersökt 26 lekplatser i fem svenska kommuner. Mer än 500 säkerhetsbrister upptäcktes. Slutsatsen av undersökningen, Marknadskontroll av lekredskap 2015, är att det största problemet ute på lekplatserna beror på eftersatt underhåll. Med GEOSECMA kan du få kontroll över säkerheten på era lekplatser.

Besiktning av lekredskap med GEOSECMA

I GEOSECMA Park och grönyta finns stöd för att kontrollera i vilket skick kommunens lekplatsutrustning är. Systemet hjälper dig att hålla koll på när det är dags för visuell kontroll, funktionskontroll och säkerhetsbesiktning. Besiktningsmallar kan skapas i programmet, vilket ger besiktningspersonal tillgång till checklistor i surfplattan då de utför kontroller av lekplatser. Och genom att mata in alla uppgifter i fält blir det möjligt att:

  • registrera behov av åtgärder
  • skapa en översiktsbild av kommunens lekplatser och dess status
  • lägga in påminnelse för uppföljning
  • planera kommande underhåll
  • förebygga olyckor

GEOSECMA Park och grönyta och dess funktionalitet för inventering av lekredskap är anpassad i enlighet med EU-direktiv, plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler.

Läs mer om GEOSECMA Park och grönyta


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.