Publicerad 2017-09-28

Supporttips - synkronisering NVDB-import

En ny cirkulationsplats eller ett nytt gatunamn - varje dag sker förändringar ute på vägarna som kräver uppdateringar av kommunens lokala vägnät. Trafikverkets rekommendation är att kommuner synkroniserar sitt lokala vägnät mot den nationella vägdatabasen (NVDB) varje vecka.

Schemalägg automatisk synkronisering samt inkrementell import

Modulen GEOSECMA LVDB  stödjer automatisk import av vägnätsdata från NVDB. Det betyder att ni med hjälp av en schemaläggningsfunktion anger när och hur ofta ni vill att GEOSECMA ska hämta hem ett lokalt uttag från NVDB. Dessutom hanterar modulen inkrementell import av NVDB-data, d.v.s. endast förändringar jämfört med senaste NVDB-import importeras. Resultatet blir kortare importtid och aktuell vägnätsdata.   

Så här gör du i GEOSECMA

Visste du att arbetsflödet för hur du ställer in inkrementell NVDB-import samt schemaläggning beskrivs i Hjälpfunktionen för GEOSECMA Manager? Nedan är ett axplock av den information som du hittar i GEOSECMA-Hjälpen.

Konfigurera NVDB-import - i GEOSECMA Manager:

 • Filer hämtas från NVDB via Trafikverkets FTP.
 • Ett antal fält behöver fyllas i för att den inkrementella importen från NVDB ska kunna utföras. Dessa berör var filerna ska laddas ned lokalt och vilken användare som ska logga in på Trafikverkets FTP/Webbtjänst.  
 • Ladda ned: Här specificeras sökväg för de temporära filer du laddar ned från Trafikverkets FTP.
 • Genom att klicka för rutan "Ta bort filer efter import" kan du automatiskt få de temporära filerna borttagna efter importen.
 • Under rubrik FTP anges ditt användarnamn samt lösenord för att logga in på Trafikverkets FTP.
 • Under fältet NVDB operatör specificeras Operatörsnamnet du tidigare erhållit från Trafikverket (kallas också för Aktörsnamn).
 • Trafikverkets Webbtjänst möjliggör automatiserat utbyte av förändringar. Webbtjänsten används enbart för att checka ut en fil, det faktiska hämtandet görs via ftp (se ovan). Fälten låter dig skriva in ditt användarnamn, lösenord och namn på databas som ska användas som datakälla (normalt kallas denna för NVDB_ADX).
 • Checka in (valfritt): Fältet Skapar ID refererar till AktörsId som du fått från Trafikverket.
 • När du har gjort dina inställningar klickar du på Spara längst ner i högra hörnet.

Konfigurera inkrementella importinställningar i GEOSECMA Manager:

 • För att ett område ska kunna läggas till behöver först NVDB-inställningarna (se beskrivning ovan) vara korrekta.
 • Lägg därefter till område där inkrementell import ska utföras.
 • I det dialogfönster som öppnas kan område för inkrementell import anges. Det är också möjligt att ställa in koordinater för att på så sätt ange ett område.
 • Under fliken Objekttyper väljs de företeelsetyper som ska ingå i importen.
 • Klicka på Spara.
 • Efter gjorda konfigureringar måste du även förändra inställningarna på följande platser. 
 • Definiera importen som plan i GEOSECMA Manager/Schemaläggare. 
 • Därefter ska denna plan schemaläggas, vilket sker genom att planen körs genom ett schemaläggningsprogram, exempelvis Windows Task scheduler (Windows Schemaläggare).Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.