NY VERSION - GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1 SP2

Nu finns ny version av GEOSECMA tillgänglig, som innebär att GEOSECMA Fastighet stödjer Lantmäteriets nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF 11.20). Denna nya version, 10.4.1 SP2, innehåller dessutom ny funktionalitet i modulen Grävtillstånd. 

Fyll i beställningsformuläret så kontaktar vi er. För er som väljer alternativ 1 (se nedan) så återkommer vi med länk till hur ni får tillgång till datapatch för uppdatering till ÖFF 11.20. För er som väljer alternativ 2 (se nedan) och önskar installationshjälp så kontaktar vi er för bokning av installationsdatum. OBS - det är även möjligt att installera ÖFF 11.20 omgående för att vid senare tillfälle installera resterande innehåll i 10.4.1 SP2.

LÄS KOMPLETTA RELEASE NOTES

Beställ uppgradering till SP2

ALT.1 ENBART STÖD FÖR ÖFF 11.20

Vi rekommenderar detta alternativ när du snabbt vill uppdatera GEOSECMA Fastighet för att kunna läsa in aktuell fastighetsinformation från Lantmäteriet. Denna installation är en så kallad databaspatch, som enkelt installeras. 

  • Denna installation kan ni enkelt utföra själva om ni vill. Se instruktionsfilm nedan. 
  • Efter installation av databaspatch måste en omstart göras av GEOSECMA-tjänsterna (en så kallad iisreset). Därmed minimeras störningar i er dagliga verksamhet. 
  • Efter omstarten av era GEOSECMA-tjänster (iisreset) utför ni de instruktioner (hotfix, inställningar, prestandaökning) som beskrivs längst ned på sidan.
  • Detta alternativ är endast möjligt för er som tidigare har installerat GEOSECMA 10.4.1 SP1.

ALT.2 ÖFF 11.20 + NY FUNKTIONALITET + RÄTTNINGAR

Vi rekommenderar detta alternativ om du har modulen Grävtillstånd och/eller vill hämta hem gjorda rättningar. 

  • Denna variant innehåller både stöd för nytt ÖFF-format i GEOSECMA Fastighet, ny funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd och ett stort antal rättningar i flertalet moduler (länk till release notes).
  • Detta alternativ kräver en komplett installation av GEOSECMA 10.4.1 SP2, vilket innebär att tjänster måste stängas ned inför uppdateringen som tar ca 4 timmar.

FILM - SÅ INSTALLERAR DU ALTERNATIV 1

Installation för alternativ 1, d.v.s. enbart uppdatering till Lantmäteriets nya överföringsformat (ÖFF 11.20), kan ni enkelt utföra själva om ni vill. Vi har tagit fram en film som visar på de olika stegen för att utföra installationen/hämta hem databaspatch.


NYHETER I GEOSECMA GRÄVTILLSTÅND 

Vi har gjort ett flertal förbättringar för att ytterligare stärka arbetsflöden kring markupplåtelse, grävtillstånd samt trafikanordningsplaner. T.ex:

  • Stöd för att sökande eller handläggare kan skapa och/eller redigera TA-plan i kartan.
  • Stöd för att redigera den text som skall med från remisshantering i det officiella godkännandet.
  • Stöd för att kunna återkalla/avslå alla ärendetyper.

LÄS MER OM ALL NY FUNKTIONALITETHjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.